POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, że:

a) Administratorami danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu są:

Pharmena SA, 90-530 Łódź, ul. Wólczańska 178, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000304079, kapitał zakładowy 879 505,20 zł, NIP 7282467846, Regon 473085607, dane kontaktowe: tel. 422913370, e-mail: biuro@pharmena.eu,

Totem Sp. z o.o., 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 31, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000184578, kapitał zakładowy 52 000 zł, NIP 725-10-18-389, Regon 471147020, dane kontaktowe: tel. 426304616, e-mail: totem@totem.pl.

b) Administratorzy przetwarzają dane osobowe Klientów w celu:

- realizacji umowy sprzedaży i umowy o prowadzenie konta w sklepie; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia umowy,

- kontaktu w sprawie wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Sprzedającego (art. 6 ust.1 lit. f RODO)

- marketingowym; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter oraz SMS) – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta; podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); podanie danych osobowych jest dobrowolne.

c) Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przechowywane w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

d) Odbiorcami danych osobowych będą:

- podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Sprzedającego 0oraz podmiot świadczący usługę związaną z bieżącą obsługą sklepu i Klientów,

- podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

- podmioty świadczące usługi wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter oraz SMS),

- podmioty świadczące usługi prawne i księgowe na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

- podmioty uczestniczące w procesie płatności on-line.

e) Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

f) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, czyli otrzymywania drogą elektroniczną Newslettera lub SMS, każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres: shop@vetoemvit.eu. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorzy zobowiązują się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO").

PLIKI COOKIES

Strona shop.vetoemvit.eu używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Cookies, czyli ciasteczka, to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzany przez nas serwer www i zapisywane po stronie użytkownika sieci (np. w komputerze albo w telefonie).

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis shop.vetoemvit.eu stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język).

O szczegółach cookies Google Analytics – statystyki dla witryny shop.vetoemvit.eu można przeczytać na http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html